De Chirico, Giorgio

ilustracija
DE CHIRICO, Giorgio, Piazza d'Italia
ilustracija1ilustracija2

De Chirico [~ ki:'riko], Giorgio, talijanski slikar (Volos, Grčka, 10. VII. 1888Rim, 19. XI. 1978). Studirao u Ateni, Firenci i Münchenu; u početku slikao na način romantičnoga simbolizma Arnolda Böcklina. Boravio u Parizu (1911–15), gdje je upoznao ondašnja avangardna likovna strujanja; oslobodio se konvencija škola i radio slike koje bizarnom mješavinom elemenata stvarnoga i nestvarnoga nagovješćuju pojavu nadrealizma. Zajedno s Carlom Carràom začetnik metafizičkoga slikarstva (1917). U svojim djelima spaja svijet mašte s konstruktivnim oblicima zbiljskoga svijeta, naglašava plastične vrijednosti objekta (Veliki metafizičar). Mnogi su njegovi radovi srodni ostvarenjima kubista (Hektor i Andromaha). Poseban element nekih kompozicija tvore ostatci antičkoga klasičnog graditeljstva (Konji u klasičnom krajoliku). Radio scenografije (Pirandello, La Giara), pisao prozu i likovne kritike te autobiografiju Uspomene iz mojega života (Memorie della mia vita, 1945).

Citiranje:
De Chirico, Giorgio. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 16. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11649>.