Churchill, Caryl

Churchill [čə:'čil], Caryl, engleska dramatičarka (London, 3. IX. 1938). Sa socijalističkih i feminističkih motrišta istražuje odnos pojedinca i vladajuće društvene ideologije; sklona dramaturškim eksperimentima. Zapažena djela: Oblak devet (Cloud Nine, 1979), Vrhunske djevojke (Top Girls, 1982), Ozbiljna lova (Serious Money, 1987), Luda šuma, drama iz Rumunjske (Mad Forest, A Play from Romania, 1990), Dovoljno pijan da kažeš volim te? (Drunk Enough to Say I Love You?, 2006) i dr.

Citiranje:
Churchill, Caryl. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11735>.