Ciampini, Giovanni Giustino

Ciampini [čampi:'ni], Giovanni Giustino, talijanski znanstvenik i arheolog (Rim, 13. IV. 1633Rim, 12. VII. 1698). Otkrio mnogobrojne spomenike ranokršćanskoga doba; 1671. utemeljio Akademiju za crkvenu povijest, a 1677. za znanost; nazvan ocem kršćanske arheologije. U djelima: O sakralnim građevinama što ih je podigao Konstantin Veliki (De sacris aedificiis a Constantino Magno constructis, 1683) i Stari spomenici u kojima se posebice ilustriraju mozaička djela (Vetera monumenta in quibus praecipue musiva opera illustrantur, I–II, 1690–99) objavio je reprodukcije zidnih slika, mozaika, arhitektonskih spomenika Rima i Istanbula, prema tadašnjem stanju tih spomenika ili prema sačuvanim nacrtima.

Citiranje:
Ciampini, Giovanni Giustino. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11753>.