TRAŽI DALJE:
STRUKE:

aktivizam

aktivizam (francuski activisme, njemački Aktivismus, prema latinskom activus: djelatan), raspoloženje, nazor, odnosno pogled na svijet koji naglašuje vrijednost aktivno-svjesne voljne djelatnosti za teorijsko-praktične tvorevine i utjecanje na okoliš, društvo, kulturu. Susreće se već kod stoika, F. Bacona, T. Hobbesa, G. W. Leibniza, C. Wolffa i posebice u doba prosvjetiteljstva. Suprotno pasivizam.

Citiranje:
aktivizam. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1226>.