Columna Traiana

ilustracija
COLUMNA TRAIANA

Columna Traiana [kolu'mna tra:ja:'na] (latinski: Trajanov stup), mramorni stup na Trajanovu forumu u Rimu. Dao ga je podignuti rimski car Trajan 112. god.Visok 30 m, obavijen je spiralnim reljefnim frizom sa 115 prizora i oko 2500 likova, s prikazima Trajanovih ratova u Daciji. Na vrhu je carev lik, koji je 1587. zamijenjen kipom apostola Petra.

Citiranje:
Columna Traiana. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 12. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12295>.