STRUKE:

Condon, Edward Uhler

Condon [kɔ'ndən], Edward Uhler, američki fizičar (Alamogordo, 2. III. 1902Boulder, 26. III. 1974). Doktorirao (1926) na Sveučilištu Berkeley. Za II. svjetskog rata radio na Projektu Manhattan. Ravnatelj Nacionalnog ureda za norme (1945–51), predsjednik Američkoga fizičkoga društva (od 1946) i Američkoga društva za napredak znanosti (1953); voditelj projekta za objašnjenje pojave »letećih tanjura« (1966). Istaknuo se istraživanjima na području nuklearne i molekularne fizike i kvantne mehanike. S američkim fizičarom Philipom Morseom objavio Kvantnu mehaniku (Quantum Mechanics, 1929) a s američkim fizičarom Georgeom Shortleyjem objavio Teoriju atomskih spektara (The Theory of Atomic Spectra, 1935). Po njem je nazvan krater na Mjesecu (Condon).

Citiranje:
Condon, Edward Uhler. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12360>.