crpna stanica

ilustracija
CRPNA STANICA s horizontalnom centrifugalnom crpkom kod vodoopskrbe - 1. tlačni kotao, 2. kompresor, 3. kabina za klorator, 4. izolacija, 5. cijev za vakuumsku crpku, 6. velika voda, 7. minimalna razina podzemne vode, 8. depresijska razina

crpna stanica, postrojenje za podizanje tekućina s niže razine na višu. U vodoopskrbnom sustavu crpna stanica služi za crpenje vode iz bunarâ, rijeka, nisko položena izvora te za potiskivanje u vodospremnik. Kod kanalizacijskog sustava služi za podizanje otpadnih voda iz dubljega kolektora i za potiskivanje na višu razinu odvodne kanalizacije. U industriji služi za podizanje i tlačenje različitih vrsta tekućina (ulje, mazut, benzin, kemikalije). Građevina u kojoj je smještena crpna stanica ima, ovisno o kapacitetu, prostore za smještaj strojeva (crpke, pogonski strojevi – elektromotori ili motori s unutrašnjim izgaranjem, dizelski agregati, kompresori, kranovi), te pomoćne prostore (radionice, kotlovnice, ventilacijske komore, prostori za transformatore, sanitarije, smještaj osoblja). Na crpnu stanicu spojen je s jedne strane usisni cjevovod, a s druge strane tlačni cjevovod. U zatvaračnicu (zasunsku komoru) smješteni su zatvarači na cjevovodima. Za crpenje tekućina najviše se koriste centrifugalne crpke, a za crpenje iz većih dubina vertikalne višestupanjske crpke.

Citiranje:
crpna stanica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 3. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12869>.