STRUKE:

Cuza, Alexandru Ioan

Cuza [ku'za], Alexandru Ioan, knez Moldavske i Vlaške (Bârlad, 20. III. 1820Heidelberg, 15. V. 1873). Prognan zbog sudjelovanja u moldavskom ustanku 1848., a vratio se 1850. Od 1858. poslanik i ministar rata. Izabran (1859) za kneza Moldavije, potom Vlaške; proveo njihovo ujedinjenje u Rumunjsku (1862). Reformama izazvao nezadovoljstvo bojara, koji su ga časničkom urotom prisilili na abdikaciju (23. II. 1866), pa je morao napustiti zemlju.

Citiranje:
Cuza, Alexandru Ioan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13029>.