David, Jacques Louis

ilustracija
DAVID, Jacques-Louis, Gospođica Charlotte du Val d'Ognes, New York, Metropolitan Museum

David [davi'd], Jacques Louis, francuski slikar (Pariz, 30. VIII. 1748Bruxelles, 29. XII. 1825). Glavni predstavnik klasicizma u francuskom slikarstvu. Odbacivši rokoko prethodne generacije te pod utjecajem studija antičke umjetnosti u Rimu, David je razvio osobni slikarski izraz besprijekorna crteža i hladna akademskog kolorita, naglašena smisla za kompoziciju i plastičnu modelaciju likova. God. 1784. stvara svoju Zakletvu Horacijâ, apologiju rimskih republikanskim vrlinama, po obliku antički reljef prenesen na sliku. Uz teme iz rimske povijesti (Liktori donose Brutu trupla njegovih sinova, 1789) obrađivao je i suvremene teme (Mrtvi Marat, 1793; Smrt mladog Baraa, 1794). Djelatan politički revolucionar, potom vatreni pobornik Napoleona; kao dvorski slikar glorificirao je razdoblje Carstva velikim kompozicijama (Napoleonova krunidba, 1805., s više od 500 portreta), radio portrete carske obitelji, maršala i dr., organizirao umjetničke ustanove i svečanosti (crtao rimske kostime za kazalište i povorke). Nakon restauracije Burbonaca emigrirao je u Bruxelles, gdje je radio portrete i kompozicije s mitološkim temama (Mars, Venera i tri Gracije, 1823). David je snažno utjecao na francusko slikarstvo ostavivši za sobom mnoge sljedbenike (A. Gros, J. A. D. Ingres).

Citiranje:
David, Jacques Louis. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=14010>.