TRAŽI DALJE:
STRUKE:

demiurg

demiurg (grčki δημıουργός: radnik, obrtnik).

1. Pripadnik trećega društvenog staleža u antičkoj Ateni, uz eupatride, zemljoposjednike i seljake. Taj stalež činili su obrtnici, trgovci i nadničari. Onamo su ubrajali liječnike i umjetnike.

2. Viši činovnik u nekim starogrčkim, većinom dorskim državama.

3. U Platonovoj filozofiji, tvorac (graditelj) svijeta, tj. sila koja je od bezoblične pratvari oblikovala svijet. Stvarajući svijet u njegovu skladu demiurg istodobno usavršuje i samoga sebe i time je u određenoj mjeri ovisan o stvorenome. Kod Plotina demiurg je duh, kod Porfirija »duša svijeta«, a kod gnostika posredovatelj između božanstva i tvarnoga svijeta.

Citiranje:
demiurg. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=14500>.