Denis, Maurice

ilustracija
DENIS, Maurice, Najbolji dio

Denis [dəni'], Maurice, francuski slikar, grafičar i teoretičar umjetnosti (Granville, 25. XI. 1870Saint-Germain-en-Laye, 13. XI. 1943). U početku radio u Pont-Avenu s P. Gauginom. God. 1891. zajedno s P. Sérusierom postao je ideolog i teoretičar pariške grupe Nabis (J. E. Vuillard, P. Bonnard i dr.); oni naturalističkoj koncepciji suprotstavljaju jednostavnost crteža i kolorita. Nadahnjivao se pjesništvom P. Verlainea, a nakon putovanja u Italiju 1895. i 1897. u sakralnim temama ozračjem Assisija i Fiesola. Dekorirao mnoge ljetnikovce, palače i crkve; objavio Teorije (Théories, 1912) i Nove teorije o modernoj i sakralnoj umjetnosti (Nouvelles Théories sur l’art moderne, sur l’ art sacré, 1922).

Citiranje:
Denis, Maurice. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=14576>.