STRUKE:

Diogen iz Seleukije

Diogen iz Seleukije (grčki Δıογένης, Diogénēs), grčki stoički filozof (II. st. pr. Kr.). Učenik Hrizipov. Godine 155. pr. Kr. poslali su ga Atenjani, s Kritolajem i Karneadom, u Rim da izmole oprost novčane kazne zbog pljačkanja grada Oropa, pa je tada upoznao Rimljane sa stoičkom filozofijom. Od njegovih djela sačuvali su se samo odlomci.

Citiranje:
Diogen iz Seleukije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 2. 12. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15271>.