STRUKE:

dioničko društvo

dioničko društvo (kratica d.d.), trgovačko društvo, pravni organizacijski oblik obavljanja gospodarske djelatnosti. Svako dioničko društvo ima tvrtku, temeljni kapital podijeljen na dionice, pravni subjektivitet i organe (po hrvatskom pravu upravu, nadzorni odbor i glavnu skupštinu). Za obveze dioničko društvo odgovara vjerovnicima cijelom svojom imovinom. Članovi dioničkoga društva (dioničari) ne odgovaraju za obveze dioničkoga društva, nego samo snose gospodarski rizik za ono što su uložili u društvo (novac, stvari, prava). Prva dionička društva razvila su se iz kolonijalnih kompanija osnivanih u XVII. st. (npr. britanska Istočnoindijska kompanija, osnovana 1600., i nizozemska Istočnoindijska kompanija, osnovana 1602), a u svim područjima gospodarska djelovanja posebno su se širila u XIX. st. s građanskim liberalizmom. U Hrvatskoj se prva dionička društva osnivaju potkraj XVIII. st. (1794. dva osiguravateljska društva u Dubrovniku). Posebnim zakonom iz 1948. sva dionička društva u Hrvatskoj prestala su postojati. Od 1989. ponovno se mogu osnivati.

Citiranje:
dioničko društvo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 20. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15293>.