TRAŽI DALJE:
STRUKE:

dogmatika

dogmatika, teološka disciplina koja proučava objavljene vjerske istine ili temeljne sadržaje vjere (dogme), što se odnose na unutarnji Božji život i na njegovo djelovanje u svijetu. Predmetnost su dogmatskoga proučavanja Biblija i usmena predaja, a klasične su metode pozitivna ili povijesna te spekulativna ili skolastička metoda. Prema sadržaju koji obrađuje, dogmatika se dijeli na više grana: na učenje o Trojstvu i stvaranju, o Kristu (kristologija), o otkupljenju i milosti (soteriologija), o Crkvi (ekleziologija), o vrhunaravnoj budućnosti (eshatologija), o sakramentima (sakramentologija) i dr. U novije doba nastaju nove grane koje istražuju odnos vjere prema problemima suvremenog svijeta (teologija oslobođenja) ili prema pojedinim kulturama (inkulturacija) i sl.

Citiranje:
dogmatika. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 11. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15721>.