Du Bois, William Edward Burghardt

Du Bois [du:bwa:'], William Edward Burghardt, afroameričko-ganski političar, povjesničar i književnik (Great Barrington, Massachusetts, 23. II. 1868Accra, Gana, 27. VIII. 1963). Jedan od prvaka radikalne crnačke inteligencije, teoretičar panafrikanizma. Kao prvi Afroamerikanac 1895. bio je promoviran na Harvardovu sveučilištu; od 1897. do 1910. predavao u Atlanti povijest i ekonomske znanosti te objavio rasprave o povijesti američkih Crnaca. Djelatan u pokretu za građanska prava, god. 1910–34. uređivao časopis Crisis, što ga je izdavala udruga Afroamerikanaca. Između 1919–27. te 1945. organizirao je kongrese panafrikanizma. Kao komunist, 1961. preselio se u Ganu i uzeo državljanstvo, a istodobno se počeo pripremati za izdavanje Afričke enciklopedije. Povijesna i politička djela: Filadelfijski crnac (The Philadelphia Negro, 1899), Duše crnog puka (The Souls of Black Folk, 1903), Svijet i Afrika (The World and Africa, 1947); romani: Potraga za srebrnim runom (The Quest of the Silver Fleece, 1911), trilogija Crni plamen (The Black Flame, 1957–61).

Citiranje:
Du Bois, William Edward Burghardt. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=16424>.