Dulles, John Foster

Dulles [dʌ'lis], John Foster, američki političar i diplomat (Washington, 25. II. 1888Washington, 24. V. 1959). Diplomirao je pravo te je radio kao odvjetnik. Kao stručnjak za međunarodno pravo bio je savjetnik za ratne odštete na konferenciji o miru u Versaillesu 1919. i sudionik konferencije Saveznika u Dumbarton Oaksu 1944. Nakon II. svjetskog rata bio je američki predstavnik na zasjedanjima UN-a, pregovarač za zaključenje mirovnoga sporazuma s Japanom. Jedan je od utemeljitelja NATO-a. Kao državni tajnik SAD-a (1953–59) vodio je odlučnu antikomunističku politiku (uključujući mogućnost masovne nuklearne odmazde) te je potaknuo osnutak SEATO-pakta (1954) i CENTO-pakta (1955). Djela: Rat, mir i promjena (War, Peace and Change, 1939), Rat ili mir (War or Peace, 1950).

Citiranje:
Dulles, John Foster. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 12. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=16560>.