STRUKE:

džehenem

džehenem (tur. cehennem < arap. ǧahannam: pakao < hebr. ǧe ben Hinnōm: vrt sina Hinomova, gdje su se prinosile žrtve Molohu), u islamu pakao, mjesto muka kamo nakon smrti dolaze nevjernici i grješnici. Ima sedmera vrata na različitim razinama, na najnižoj je drvo Zaqqum i kotao s vrelom smolom i vatrom. Kazna odgovara težini grijeha.

džehenem. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=16859>.