TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Đikić, Osman

Đikić, Osman, bošnjački pjesnik i publicist (Mostar, 6. I. 1879Mostar, 18. III. 1912). Školovao se u Beogradu, Carigradu i Beču, gdje je završio Trgovačku akademiju. Rodoljubne, ljubavne i pobožne pjesme objavljivao u Beharu, Bosanskoj vili, Zori i drugdje, potom u zbirkama Pobratimstvo (1900., s O. Sulejmanpašićem i A. S. Karabegovićem), Muslimanskoj mladeži (1902), Ašiklije (1903). Izvedene su mu drame Zlatija (1905), Stana (1906), Muhadžir (1909). Pokrenuo Bosansko-hercegovački glasnik i Samoupravu, uređivao Musavat i Gajret, bio tajnik kulturno-prosvjetnoga društva Gajret. Bilježio je narodne pjesme i običaje (rukopisne zbirke Hercegovački biser i Svadbeni običaji Muhamedanaca u Hercegovini).

Citiranje:
Đikić, Osman. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=16907>.