TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Edmer

Edmer ili Eadmer [e'dmə], engleski kroničar i biograf (?, oko 1060Canterbury, oko 1128). Odgoj i izobrazbu dobio je u Canterburyju, gdje je od 1093. živio kao redovnik. Kada je 1093. Anselmo Canterburyjski postao nadbiskupom Canterburyja, primio je Edmera, s kojim je bio blizak od 1079., na svoj dvor najvjerojatnije za tajnika i kapelana. Edmer je pratio nadbiskupa na njegovim putovanjima u Rim, Cluny te na sabore u Bari 1098. i Vatikan 1099. U Canterbury se vratio 1119., a 1121. bio je zaređen za nadbiskupa Yorka. Napisao je oko 1115. opsežno povijesno djelo Povijest novijih zbivanja u Engleskoj (Historia Novorum in Anglia, I–VI, 1884), u kojem je obradio uglavnom događaje iz engleske crkvene povijesti u razdoblju od 1066. do 1122., osobito Anselmovu ulogu u borbi za investituru između predstavnika političke i crkvene vlasti. U djelu Životopis sv. Anselma (Vita S. Anselmi, 1884) opisao je oko 1124. njegov privatni život. Od teoloških radova značenje ima njegov traktat O začeću svete Marije (De conceptione Sanctae Mariae, 1904).

Citiranje:
Edmer. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17069>.