TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Einaudi, Luigi

Einaudi [einạu'di], Luigi, talijanski ekonomist (Carrù, 24. III. 1874Rim, 30. X. 1961). Od 1907. profesor javnih financija na Sveučilištu u Torinu. Kao ekonomski liberal, ostao je u tradiciji klasične škole te bio sljedbenik J. S. Milla. Za fašizma se povukao i 1943. emigrirao u Švicarsku. Godine 1945. postao je guverner talijanske središnje banke, a 1947. potpredsjednik vlade i ministar financija. Bio je prvi predsjednik Republike Italije 1948–55. Dao je značajne doprinose teoriji javnih financija i ekonomskoj politici te povijesti ekonomskih doktrina. Glavna djela: Prilog istraživanju »optimalnog oporezivanja« (Contributo alla ricerca della »ottima imposta«, 1929), Načela znanosti o financijama (Principi di scienza delle finanze, 1932), Predavanja iz socijalne politike (Lezioni di politica sociale, 1945), Bibliografski i povijesni eseji iz ekonomskih doktrina (Saggi bibliografici e storici intorno alle dottrine economiche, 1953).

Citiranje:
Einaudi, Luigi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17252>.