TRAŽI DALJE:
STRUKE:

etan

etan (prema eter), zasićeni ugljikovodik, H3C–CH3, drugi član homolognoga niza zasićenih alifatskih ugljikovodika (alkana); plin bez boje i mirisa. Najvažniji je sastojak prirodnoga plina nakon metana. Osim iz prirodnoga plina, može se dobiti i iz rafinerijskih plinova te hidrogenacijom nafte, katrana i smeđeg i kamenog ugljena. Industrijski je važan kao sirovina za dobivanje petrokemikalija te kao gorivo.

Citiranje:
etan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18463>.