Allende(-Sarón), Pedro Humberto

Allende(-Sarón) [aje'nde saro'n], Pedro Humberto, čileanski skladatelj, etnomuzikolog i pedagog (Santiago de Chile, 29. VI. 1885Santiago de Chile, 17. VIII. 1959). Studij violine i kompozicije diplomirao u Santiagu (Conservatorio Nacional de Música). Nakon daljnjeg usavršavanja (Pariz, Španjolska) djeluje na Konzervatoriju u Santiagu kao profesor kompozicije (1928–50). Pod utjecajem impresionističkoga stila i vlastitih folklorističkih istraživanja skladao djela posebna kolorita: simfonijske pjesme, koncerte za violinu, klavir, violončelo, vokalno-instrumentalnu glazbu i dr.

Citiranje:
Allende(-Sarón), Pedro Humberto. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1855>.