TRAŽI DALJE:
STRUKE:

evaporiti

evaporiti (prema lat. evaporatus: isparen), skupni naziv za sedimentne naslage stvorene taloženjem soli iz njihovih vodenih otopina (mora, slana jezera, talne vode u aridnoj klimi), čije se zasićenje postiže isparavanjem (evaporacijom) otapala. Glavni su sastojci evaporita iz morske vode minerali: gips, CaSO4 · 2H2O, anhidrit, CaSO4, halit, (kamena sol), NaCl, kiperit, MgSO4 · H2O, polihalit, KCa2Mg(SO4) · 2H2O, pa kemogeni kalcit, CaCO3 i dolomit, Ca · Mg(CO3)2, a iz različitih tipova jezera: natrit (soda), Na2CO310H2O, mirabilit (Glauberova sol), Na2SO4 · 10H2O, epsonit (gorka sol), MgSO4 · 7H2O te različiti borati. Evaporiti su poznati iz svih geoloških razdoblja od prekambrija do kvartara. Najveća ležišta čine halit s pratećim mineralima, borati i nitronatrit (čilska salitra), NaNO3.

Citiranje:
evaporiti. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18694>.