Falk, Hjalmar Sejersted

Falk, Hjalmar Sejersted, norveški filolog (Vang, 2. IV. 1859Oslo, 2. XI. 1928). Studirao tehniku u Dresdenu, a matematiku te germansku i nordijsku filologiju u Kristianiji (Oslu). Predavao je povijest germanskih i nordijskih jezikâ na sveučilištu u Oslu, gdje je 1897. izabran za profesora germanske filologije. Od 1892. bio je član Norveške akademije znanosti. Dva njegova temeljna djela bave se glasovnim promjenama i sintaksom dansko-norveškog jezika (1898. i 1900; zajedno s Alfom Torpom). Vodećim nordistom postao je norveško-danskim etimološkim rječnikom (1903–06; zajedno s A. Torpom), koji je značajan jer su u njemu uspoređeni oblici riječi danskoga i norveškoga s onima u drugim nordijskim i germanskim jezicima i obrađen razvoj njihova značenja. Kasniji su radovi doprinos proučavanju jezika u povijesno-kulturnome okviru.

Citiranje:
Falk, Hjalmar Sejersted. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 19. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18910>.