STRUKE:

finomehanička tehnika

finomehanička tehnika, znanstvenotehnička disciplina koja se kao grana strojarstva bavi proučavanjem, konstrukcijom i proizvodnjom finomehaničkih proizvoda (sastavnih dijelova, instrumenata, aparata i strojeva), kao i izborom i primjenom prikladnih tehnol. postupaka. Dok se u strojogradnji radi s tokovima energije, u finomehaničkim uređajima obrađuju se pretežno signali kojima se prema određenim zakonitostima prenose informacije. Finomehanička tehnika u užem smislu bavi se samo obradbom signala koji se prenose mehan. veličinama, dok finomehanička tehnika u širem smislu obuhvaća i obradbu signala koji se prenose bilo kojom drugom fizikalnom veličinom, npr. električnom, akustičkom ili toplinskom.

Finomehanički proizvodi svrstavaju se u tri skupine: u strojeve koji pretvaraju jedan oblik energije u drugi ili u rad; u sprave koje prenose i transformiraju sile; i u pribore koji prenose i transformiraju gibanje.

Svaki proizvod, bilo koje navedene grupe, sastoji se od dijelova između kojih postoji uzajamno djelovanje. Dijelovi – komponente između kojih postoji interakcija sačinjavaju sustav. Stanje sustava ovisi o stanju komponenata i strukturi sustava, a oblikuje se djelovanjem vanj. sila.

Prema praktičnim tržišnim kriterijima, finomehanički proizvodi dijele se na ove grupe: uredski finomehanički proizvodi i računala; mjerni, upravljački i regulacijski proizvodi; telekomunikacijski proizvodi, proizvodi akustičke tehnike, neki proizvodi med. tehnike, konfekcijski strojevi; trg. automati, neki proizvodi bijele tehnike i igračke.

Finomehanički proizvodi grade se često uz primjenu više znanstv. disciplina: mehanike, akustike, automatike, elektrotehnike, elektronike, fluidike, kemije, optike i termodinamike. Znanstv. interdisciplinarnost bitno je obilježje finomehaničke tehnike. Tradicionalna podjela tehnike na elektrotehniku, strojarstvo itd. ima svoj odraz u neuspjeloj podjeli finomehaničke tehnike na mehaničku, optičku, elektroničku itd. Ova je podjela neodrživa, jer se najuspješniji finomehanički proizvodi grade uz istodobnu primjenu više znanstvenotehničkih disciplina.

Citiranje:
finomehanička tehnika. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 15. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=19677>.