TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Fleš, Dragutin

Fleš, Dragutin, hrvatski kemičar (Vukovar, 1. VIII. 1921Zagreb, 11. VI. 2005). Diplomirao 1946., doktorirao 1952. u Zagrebu, stručno se usavršavao u SAD-u. Radio u tvornici Pliva (1946–60), Organsko-kemijskoj industriji – OKI kao direktor istraživačkog instituta (1960–67) te u Industriji nafte – INA kao voditelj istraživanja polimera (od 1967. do umirovljenja). Izabran 1975. za redovitog profesora Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Bavio se sintezom i određivanjem apsolutne konfiguracije prirodnih i sintetskih organskih spojeva, od kojih su mnogi patentirani i našli su primjenu kao lijekovi, te sintezom i karakterizacijom polimera i kopolimera. Utemeljitelj je polimernih znanosti u nas, osnovao Institut za makromolekularne znanosti. Od 1981. izvanredni, od 1991. redoviti član HAZU, dobitnik mnogih nagrada i priznanja te Nagrade za životno djelo (1988).

Citiranje:
Fleš, Dragutin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=19890>.