Fok, Vladimir Aleksandrovič

ilustracija
FOK, Vladimir Aleksandrovič

Fok, Vladimir Aleksandrovič, ruski znanstvenik, fizičar (Sankt Peterburg, 22. XII. 1898Lenjingrad, danas Sankt Peterburg, 27. XII. 1974). Zajedno s engleskim fizičarom Douglasom R. Hartreejem otkrio aproksimativnu metodu računanja kvantnofizikalnog gibanja čestica na razini atoma. Ta metoda, poznata u fizici kao Hartree-Fokova metoda ili Hartree-Fokova aproksimacija, zasniva se na samosuglasnom iteracijskom rješavanju Schrödingerove jednadžbe za sustav čestica. U toj metodi prvo se pretpostavi neki oblik srednjeg polja u kojem se gibaju čestice, zatim se za to pretpostavljeno srednje polje izračunaju valne funkcije čestica, pa se s pomoću tih valnih funkcija izračuna poboljšani prikaz srednjeg polja, i s pomoću njega izračuna poboljšani prikaz valne funkcije itd. sve dok se ne dođe do situacije kada se od koraka do koraka više ne mijenjaju izračunana srednja polja i valne funkcije. Tako dobiveno aproksimativno rješenje zove se samosuglasnim ili Hartree-Fokovim rješenjem. Metoda je osnova za proračun gibanja elektrona u atomima, molekulama i kristalima, gibanja protona i neutrona u atomskim jezgrama, gibanja neutrona u neutronskim zvijezdama itd.

Citiranje:
Fok, Vladimir Aleksandrovič. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=20003>.