TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Forssell, Lars

Forssell [fɔṣε'l], Lars, švedski pjesnik, dramatičar, esejist (Stockholm, 14. I. 1928Stockholm, 26. VII. 2007). Bio je jedan od 18 članova Švedske akademije. Kao pjesnik slijedio putove švedskoga modernizma, ali i angloameričke lirike (E. Pound, T. S. Eliot, S. Spender i dr.). Objavio desetak zbirki širokoga sadržajnog i formalnog dijapazona: od kabaretskih pjesama (Zavrtite moju zemlju – Snurra min jord, 1958), preko erotske lirike (Jedna ljubavna pjesma – En kärleksdikt, 1960), stihova političkoga značaja (Listopadske pjesme – Oktoberdikter, 1971) do pjesama osobne naravi (Kamenje – Stenar, 1980). Napisao je i više kazališnih djela, nekoliko knjiga eseja i biografskih studija.

Citiranje:
Forssell, Lars. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=20170>.