STRUKE:

Fouillée, Alfred

Fouillée [fujẹ'], Alfred, francuski filozof i sociolog (La Pouëze, 18. X. 1838Lyon, 16. VII. 1912). Bio je profesor u Parizu, po njegovu nauku, ideje, kada su jednom stvorene, same su po sebi sile koje teže da se pretvore u djelo. Ideje su za njega i same želje koje su prvi pokretači ljudske djelatnosti. Zove ih idées-forces (ideje-sile); one su sila samo onda kad sadržavaju »objektivnu mogućnost« da budu ostvarene, objektivnu istinu, drugim riječima, kada imaju u sebi zametak stvarnosti. Tako je Fouillée mislio spojiti metafizički idealizam s naturalističkim i objektivnim stavom znanosti. Djela: Evolucionizam ideja-sila (L’Évolutionnisme des idées-forces, 1890), Psihološko razmatranje europskih naroda (Esquisse psychologique des peuples européens, 1902).

Citiranje:
Fouillée, Alfred. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=20299>.