Fučić, Branko

ilustracija
FUČIĆ, Branko

Fučić, Branko, hrvatski povjesničar umjetnosti (Dubašnica na Krku, 8. IX. 1920Rijeka, 30. I. 1999). Filozofski fakultet završio u Zagrebu 1944., doktorirao u Ljubljani 1964. Radio u konzervatorskim zavodima i ustanovama HAZU u Zagrebu i Rijeci; od 1991. bio je redoviti član HAZU. Bavio se terenskim istraživanjima i obradbom srednjovjekovnih kulturnopovijesnih spomenika, posebno zidnoga slikarstva te glagoljske epigrafike u Istri, sjevernome Primorju i na Kvarnerskim otocima. Otkrio i obradio srednjovjekovne freske na šezdesetak mjesta u Istri (Istarske freske, 1963; Vincent iz Kastva, 1992). Vodio arheološka iskapanja opatije sv. Lucije u Jurandvoru na otoku Krku i konzerviranje starokršćanskoga kompleksa sv. Marije na Osoru. U knjizi Glagoljski natpisi (1982) okupio te paleografski i arheološki opisao sve pronađene glagoljske uklese i grafite, njih više od 500, nastalih od XI. do XVIII. stoljeća; sam ih je otkrio više od polovice, ponajviše u Istri i na Kvarneru. Pronašao je i opisao Ročki glagoljski abecedarij, Humski grafit, pročitao natpis Valunske ploče, Grdoselski ulomak, Supetarski ulomak, pridonio određenju Bašćanske ploče kao lijevoga pluteja oltarne pregrade. Njegova je tekstna rekonstrukcija natpisa Bašćanske ploče danas najprihvaćenija. Dobio je Nagradu za životno djelo (1988).

Citiranje:
Fučić, Branko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 2. 12. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=20771>.