STRUKE:

Gatska županija

Gatska županija, stara hrvatska županija na području rijeke Gacke i njezinih pritoka. Na sjeverozapadu je graničila s Vinodolom kraj Žrnovnice, na sjeveroistoku s Krbavom kraj Ravljana, na zapadu je dopirala do Vratnika, a na jugu do Banje Kamenice. Ime je dobila prema slavenskom plemenu Gačani (Guduscani), koji se spominju 818. U IX. st. Gatska je bila pod upravom kneza Borne, a u polovici X. st. njome je upravljao ban. God. 1219–69. županija je bila u posjedu vitezova templara, potom je prešla pod upravu hrvatsko-ugarskog kralja. Od 1290. do 1469. gospodari su županije bili Frankapani, koji su uredili Otočac kao upravno sjedište županije, a 1461–1534. kao biskupsko sjedište Otočke biskupije. God. 1469. kralj Matija Korvin priključio je Gatsku županiju Senjskoj kapetaniji kako bi stvorio obrambene granice prema Osmanskomu Carstvu. Brinjsko se područje u XV. st. izdvojilo iz sastava županije.

Citiranje:
Gatska županija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21380>.