STRUKE:

Geertz, Clifford

Geertz [gə:ɹc], Clifford, američki kulturni antropolog (San Francisco, 23. VIII. 1926Philadelphia, 30. X. 2006). Od 1970. do 2000. bio je profesor na Sveučilištu Princeton. Zastupajući semiotički pristup, tumačio oblike kulturnog izražavanja kao guste značenjske mreže ispletene u procesu društvene interakcije, percepcije i komunikacije. Shvaćanjem kulture kao otvorene hermeneutičke tvorevine suprotstavljao se postvarujućem pristupu Lévi-Straussove strukturalne antropologije. Njegovo aktiviranje dijaloškog odnosa prema stranoj kulturi imalo je široka odjeka u društvenim i humanističkim znanostima. Na području teorije književnosti na nj se najčešće pozivaju novopovjesničari, preuzimajući uz ostalo metodu tzv. »zgusnutog opisa« (thick description). Glavna djela: Tumačenje kultura (The Interpretation of Cultures, 1973), Mjesno znanje (Local Knowledge, 1983), Djela i životi: antropolog kao autor (Works and Lives: The Anthropologist as Author, 1988), Za činjenicom (After the Fact, 1995).

Citiranje:
Geertz, Clifford. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21498>.