STRUKE:

geoinformacijski sustav

geoinformacijski sustav (akronim GIS), informatički i računalni sustav za prikupljanje, pohranu, pretraživanje, analiziranje i prikazivanje podataka koji se odnose na određeno geografsko područje. Najčešće služi u djelatnostima koje se bave istraživanjem prostora ili njegovim upravljanjem, npr. u geodeziji, kartografiji, geologiji, ekologiji, prostornom planiranju, urbanizmu, statistici, navigaciji, državnoj i lokalnoj upravi i dr. Osnovu toga sustava tvori baza podataka u kojoj se u slojevima pohranjuju raznorodni podatci povezani zajedničkim mjerilom i koordinatnim sustavom, npr. podatci o topološkim značajkama reljefa, izgrađenim objektima, stanovništvu, raširenosti biljnoga pokrova, geološkim karakteristikama tla. Ovisno o naravi podataka, način njihova zapisivanja može biti rasterski ili vektorski, uz mogućnost pripisivanja pojedinih obilježja i u alfanumeričkom obliku. Rasterski je zapis pogodan za podatke prikupljene npr. fotografskim, termografskim ili radarskim snimanjem Zemljine površine iz zrakoplova ili satelita, dok je za obradbu podataka dobivenih npr. geodetskom izmjerom prikladniji vektorski zapis. Glavne su prednosti geoinformacijskoga sustava široke mogućnosti analize podataka usporedbom različitih slojeva u bazi podataka te njihove statističke obradbe i prikazivanja (vizualizacije), a u novije doba i mogućnosti integracije prostorne i vremenske dimenzije te pristupa podatcima upotrebom globalne računalne mreže. Jedna je od najvećih tvrtki na prostoru srednje i jugoistočne Europe koje se bave razvojem i primjenom ovih sustava hrvatska Gisdata Grupa.

Citiranje:
geoinformacijski sustav. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21696>.