TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Girard, René

Girard [žiʀa:'ʀ], René, francuski filozof, antropolog i književni teoretičar (Avignon, 25. XII. 1923Stanford, SAD, 4. XI. 2015). Sveučilišnu karijeru izgradio je u SAD-u; od 1987. do umirovljenja 1995. bio je profesor na Sveučilištu Stanford. Razvio je sveobuhvatnu kršćansku teoriju u polemici s egzistencijalizmom, psihoanalizom, strukturalizmom i dr., izazivajući širok odjek u književnoj teoriji, mitologiji i antropologiji. U djelu Romantička laž i romaneskna istina (Mensonge romantique et vérité romanesque, 1961) zacrtao je metafizičko načelo »mimetičke želje« koje je antropologijski razradio »žrtvenim mehanizmom« u djelu Nasilje i sveto (La Violence et le Sacré, 1972), a poopćio u djelima Žrtveni jarac (Le Bouc émissaire, 1982) i Stari put grješnika (La Route antique des hommes pervers, 1985). Ostala važnija djela: Žrtva (Le Sacrifice, 2003), Promatrah sotonu kako poput munje pade (Je vois Satan tomber comme l’éclair, 1999; hrvatsko izdanje 2004), Mimezis i teorija (Mimesis and Theory, 2008).

Citiranje:
Girard, René. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 13. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=22069>.