TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Gligorov, Kiro

ilustracija
GLIGOROV, Kiro

Gligorov [gli'~], Kiro, makedonski političar (Štip, Makedonija, 3. V. 1917Skoplje, 1. I. 2012). Završio je pravo na Sveučilištu u Beogradu 1938. Bio je sudionik NOB-a 1941–45. i vijećnik AVNOJ-a te tajnik inicijativnog odbora za sazivanje Antifašističkoga sobranja narodnog oslobođenja Makedonije (ASNOM). Nakon II. svjetskog rata bio je na mnogim dužnostima u Makedoniji i na saveznoj razini. Bio je jedan od glavnih kreatora i provoditelja gospodarske reforme, kojom je trebalo uvesti slobodnije djelovanje tržišta. Služio je kao savezni ministar za financije (1962–67) i potpredsjednik savezne vlade (1967–69). Bio je član Predsjedništva SFRJ i Izvršnog biroa Predsjedništva SKJ, te predsjednik Skupštine SFRJ (1974–78). Početkom 1990. vratio se u politički život Makedonije, a u siječnju 1991. izabran je za predsjednika republike. Ponovno je izabran u listopadu 1994. na prvim predsjedničkim izborima. U listopadu 1995. ranjen je u bombaškom atentatu, ali je ostao na dužnosti do kraja mandata (1999). Pomogao je mirnom izdvajanju Makedonije iz jugoslavenske federacije i odlasku jedinica JNA u travnju 1992.

Citiranje:
Gligorov, Kiro. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 24. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=22283>.