Goldštajn, Aleksandar

Goldštajn, Aleksandar, hrvatski pravnik (Vinkovci, 15. VII. 1912Zagreb, 20. X. 2010). Pravni studij s doktoratom završio je 1938. na Pravnome fakultetu u Zagrebu. Predsjednik Glavne državne arbitraže pri Vladi FNRJ (1946–54) i predsjednik Vrhovnoga privrednoga suda (1954–59). Na Pravnome fakultetu u Zagrebu kao redoviti profesor predavao privredno pravo (1959–82) te pokrenuo i vodio poslijediplomski studij iz privrednopravnih znanosti (1962–82). Sudac Ustavnoga suda Hrvatske (1967–93) i redoviti član HAZU od 1991. Predavao i u inozemstvu, sudjelovao na međunarodnim skupovima i bio član međunarodnih trgovačkih arbitraža. Djela: Pravo međunarodne kupoprodaje (1963), Utjecaj državnih privrednih akata na vanjskotrgovinske ugovore u međunarodnom i komparativnom trgovačkom pravu (1966), Privredno ugovorno pravo (1967), Međunarodno trgovačko pravo (1970), Međunarodna trgovačka arbitraža (I–III, 1975–77), Konvencija UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (1980), Međunarodna trgovačka arbitraža i lex mercatoria (1984), Međunarodna trgovačka arbitraža (koautor, 1987).

Citiranje:
Goldštajn, Aleksandar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 2. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=22548>.