TRAŽI DALJE:
STRUKE:

amidi

amidi (am[onijak] + -id).

1. Organski spojevi opće formule RCONH2, RCONHR′ ili RCONR2′, dakle spojevi koji sadrže amidnu skupinu –CONH2, u kojoj se jedan ili oba vodikova atoma mogu zamijeniti organskim skupinama, npr. acetamid, CH3CONH2, dimetilacetamid, CH3CON(CH3)2.

2. Anorganski spojevi koji sadrže anion NH2 i metalni kation, npr. kalijev amid, KNH2. Nastaju reakcijom amonijaka s elektropozitivnim metalima.

Citiranje:
amidi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 10. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2262>.