TRAŽI DALJE:
STRUKE:

granit

granit (njem. Granit ili tal. granito, prema tal. granire: zrniti, ili pak od srednjovj. lat. granitum [marmor]: zrnati [mramor], prema granum: zrno), zrnasta magmatska stijena, najčešće sive boje. Mineralni su sastojci granita feldšpat, kremen i liskun (muskovit ili biotit ili oba). Granit s više centimetara velikim zrnima feldšpata naziva se porfiroidni granit. Osim sivih ima i smeđastocrvenih granita, koji se upotrebljavaju kao ukrasni kamen i kamen za skulpturu. – Granit je matična stijena mnogih tehnički važnih minerala iz kojih se vade: kositar, volfram, berilij, uranij, feldšpati i kaolin za keramiku, pa muskovit i biotit za elektrotehniku. Svježi granit upotrebljava se kao građevni kamen za vodogradnju i cestogradnju, za posteljice željezničkih pruga i ležaje teških strojeva. – Sivoga zrnastoga granita ima u Moslavačkoj gori. Od crvenkastoga porfiroidnoga granita iz okolice Sijene (danas grad Asuan u Egiptu), najpoznatijega granita upotrebljavanog u antici za gradnju spomenika, načinjeni su stupovi kolonada u peristilu Dioklecijanove palače u Splitu.

Citiranje:
granit. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 13. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=23123>.