TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Gross, Mirjana

ilustracija
GROSS, Mirjana

Gross [gros], Mirjana, hrvatska povjesničarka (Zagreb, 22. V. 1922Zagreb, 23. VII. 2012). Studij medicine upisala 1940., no zbog progona Židova za NDH bila ga je prisiljena napustiti. God. 1943. uhićena je i odvedena u ženski koncentracijski logor Ravensbrück, odakle je oslobođena u svibnju 1945. Nakon toga vratila se u Zagreb i zaposlila u Ministarstvu socijalne politike, a potom u kulturno-prosvjetnom odjelu Ministarstva prosvjete. Studirala je povijest na Filozofskome fakultetu u Zagrebu 1947–51., a doktorirala 1959. s temom Uloga socijalne demokracije u političkom životu Hrvatske. Kao asistent u Historijskom institutu JAZU radila 1952–58., za asistenta na Filozofskome fakultetu u Zagrebu primljena 1959., habilitirala se 1960., a redoviti profesor postala je 1971. i do umirovljenja 1982., uz hrvatsku povijest u XIX. st., predavala povijest historiografije i metodologiju povijesnih znanosti. Uz više od 260 znanstvenih radova objavljenih u publikacijama u zemlji i inozemstvu, objavila je nekoliko temeljnih djela iz hrvatske povijesti XIX. st. i metodologije historiografije. Glavna djela: Uloga socijalne demokracije u političkom životu Hrvatske (1960), Povijest hrvatskog naroda g. 1860–1914 (koautorica, 1968), Povijest pravaške ideologije (1973), Historijska znanost: razvoj, oblik, smjerovi (1976), Počeci moderne Hrvatske: neoapsolutizam u civilnoj Hrvatskoj i Slavoniji 1850–1860 (1985), Prema hrvatskome građanskom društvu: društveni razvoj u Hrvatskoj i Slavoniji šezdesetih i sedamdesetih godina 19. stoljeća (koautorica A. Szabo, 1992), Počeci moderne Hrvatske: društvo, politika i kultura u civilnoj Hrvatskoj i Slavoniji u prvih trideset godina nakon 1848 (Die Anfänge des modernen Kroatien: Gesellschaft, Politik und Kultur in Zivil-Kroatien und Slawonien in den ersten dreissig Jahren nach 1848., 1993), Suvremena historiografija: korijeni postignuća, traganja (1996), Od antike do moderne: suvremeno pisanje povijesti i njegovi korijeni (Von der Antike bis zur Postmoderne: die zeitgenössische Geschichtsschreibung und ihre Wurzeln, 1998), Izvorno pravaštvo: ideologija, agitacija, pokret (2000), Vijek i djelovanje Franje Račkoga (2004). Za svoj je rad više puta nagrađivana, a 1988. za knjigu Počeci moderne Hrvatske dobila je prestižnu austrijsku nagradu »Anton Gindely«.

Citiranje:
Gross, Mirjana. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=23501>.