Grubaš, Ivan

Grubaš, Ivan (Grubas, Giovanni B. V. M.), hrvatski pomorski pisac i kartograf (? Venecija, druga polovica XVIII. st.Venecija, oko polovice XIX. st.). Podrijetlom iz peraške obitelji Grubaš. Bio mornarički peljar u Veneciji. U staroj literaturi njegova se djela pripisuju kapetanu Antunu Grubašu (1688 – oko 1763). Autor je plovidbenoga priručnika Novi obalni peljar Jadranskoga mora (Nuovo costiere del Mare Adriatico, od 1833–54. 4 izd.) iz praktične navigacije i hidrografije, s podatcima i za hrvatsku obalu. U bakrorezu izradio kartu Sredozemlja s planovima sredozemnih luka (1801) te kartu Jadranskoga mora (oko 1833) i kartu Venecijanskoga zaljeva, neprihvaćenu zbog nepotpunih i pogrješnih podataka.

Citiranje:
Grubaš, Ivan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 30. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=23542>.