STRUKE:

Grünbaum, Branko

Grünbaum [gry:'nbaum], Branko, hrvatski matematičar (Osijek, 2. X. 1929Seattle, Washington, 14. IX. 2018). Započeo studij u Zagrebu, diplomirao (1954) i doktorirao (1957) na Hebrejskom sveučilištu u Jeruzalemu. Profesor matematike na Sveučilištu Washington u Seattleu (1966–2000). Predavao i na sveučilištima u Jeruzalemu, Kansasu, Los Angelesu, Michiganu. Bavio se diskretnom geometrijom, kombinatorikom, teorijom apstraktnih poliedara. Dopisni član JAZU (danas HAZU) od 1988.

Citiranje:
Grünbaum, Branko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=23571>.