STRUKE:

Guicciardini, Francesco

Guicciardini [guič:ardi:'ni], Francesco, talijanski državnik, diplomat i povjesničar (Firenca, 6. III. 1483Santa Margherita in Montici, 22. V. 1540). Studirao građansko pravo u Firenci, Ferrari i Padovi od 1498. do 1505. Nakon završetka studija obavljao političke i diplomatske dužnosti za firentinsku komunu. Od 1515. bio član njezine vlade. Godine 1516–34. u službi papa Leona X., Hadrijana VI. i Klementa VII. obavljao upravne i vojne dužnosti: guvernera gradova Modene (od 1516) i Reggia (od 1517), zapovjednika papinske vojske (1521), guvernera pokrajine Romagne (od 1524), zapovjednika združene vojske Svete lige (1526) i guvernera grada Bologne (1531–34). Nakon povratka u Firencu postao je glavni pravni savjetnik vojvode Alessandra Medicija. Povijesno djelo temeljio je na iskustvu, psihološkom uvidu u ljudsku narav te vlastitim razmišljanjima o politici i povijesti. Javio se Dijalogom o upravljanju Firencom (Dialogo sul reggimento di Firenze, 1526), u kojem zastupa model aristokratske republike. Teorijsko neslaganje s Machiavellijem izložio je u Osvrtima na Machiavellijeva Razmatranja o prvoj dekadi Tita Livija (Considerazioni intorno ai Discorsi del Machiavelli sopra la prima deca di Tito Livio, 1528). Izražavao je sumnju u stvarnu mogućnost čovjekova uvida u zbilju i zato je napor za spoznavanje neke opće zakonitosti upravljanja na temelju idealiziranja antičkih uzora smatrao uzaludnim. Realan i pragmatičan, pronicav povijesni analitičar i vrstan pripovjedač, svojim je Političkim i građanskim uspomenama (Ricordi politici e civili, 1512–30) utjecao na druge pisce (M. de Montaignea, F. Bacona, La Rochefoucaulda i dr.). Uzoran stil i čvrsta unutarnja logika kojom propituje složenost povijesnih zbivanja (1494–1534), uz obilje dokumenata, odlika su njegova glavnoga djela Povijest Italije (Storia d’Italia, 1537–40) u 20 knjiga.

Citiranje:
Guicciardini, Francesco. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=23707>.