Guillén, Jorge

Guillén [giļe'n], Jorge, španjolski književnik (Valladolid, 18. I. 1893Málaga, 6. II. 1984). Kao i F. García Lorca, R. Alberti, V. Aleixandre i P. Salinas pripadnik je Generacije ’27. Otišao 1938. u SAD; u domovinu se vratio tek 1977. Svoj Pjev (Cántico), svezak stihova zamišljen kao jedinstveno djelo koje je stalno dopunjavao, počeo je pisati 1919; prvo izdanje iz 1928. sadržava 75 pjesama, a konačno (1950) 334 pjesme. Sam autor odredio ga je kao »čistu poeziju«, tj. očišćenu od nepjesničkih elemenata, premda se, oduševljen snagom života, u klasičnim oblicima bavi pojavama svakodnevice. Utjecaj njegova djela na pjesništvo XX. stoljeća prerastao je okvire španjolskoga jezika.

Citiranje:
Guillén, Jorge. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 4. 6. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=23729>.