TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Hácha, Emil

Hácha [62673a:'ha], Emil, češki političar (Trnové Sviny, 12. VII. 1872Prag, 27. VI. 1945). Bio je predsjednik Vrhovnog upravnog suda (1925–38) i stalni član Međunarodnoga suda u Hagu. Kada je Beneš nakon Münchenskoga sporazuma 1938. dao ostavku, Hácha je izabran za predsjednika republike. Dana 16. III. 1939. potpisao je u Berlinu izjavu kojom je Čehoslovačku stavio pod Hitlerovu »zaštitu«. Istoga je dana njemačka vojska umarširala u zemlju, Slovačka je stekla nominalnu neovisnost, Češka i Moravska postale su protektorat, a Hácha njegov nominalni predsjednik (1939–45), dok je vlast imao nacistički Reichsprotektor. Uhićen nakon oslobođenja, umro je u zatvoru čekajući suđenje.

Citiranje:
Hácha, Emil. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=24003>.