TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Hadrijan

ilustracija
HADRIJAN, London, British Museum
ilustracija1ilustracija2

Hadrijan (latinski Publius Aelius Hadrianus [pu'bli·us ại'li·us hadria:'nus]), rimski car (Italica, nedaleko od Seville u današnjoj Andaluziji, 24. I. 76Baiae, danas Baia, Kampanija, 10. VII. 138). Posinak cara Trajana, nakon čije su ga smrti proglasile za cara (117) legije u Antiohiji gdje je bio legat. Hadrijan je u Rimskom Carstvu izvršio velike financijske, porezne i pravne reforme i, odustajući od osvajanja, utvrdio granice u Britaniji (→ hadrijanov zid) i Germaniji. Za njegove vladavine ugušen je ustanak u Judeji pod Bar Kohbom 132–135., a Jeruzalem je uređen kao rimska vojnička kolonija (Aelia Capitolina). Dao je izgraditi mnoge građevine (Olympieῖon u Ateni, tzv. villa Hadriani kraj Tibura, današnjeg Tivolija, s mnogobrojnim kopijama klasičnih grčkih umjetničkih djela), a osnovao je dva grada: Hadrianopolis u Traciji i Antinoopolis u Egiptu, nazvan po njegovu ljubimcu Antinoju. Pokopan u mauzoleju u Rimu (Moles Hadriani, danas Anđeoska tvrđava). Bio je poklonik grčke kulture i umjetnosti. Njegov je lik sačuvan u mnogobrojnim antičkim plastikama.

Citiranje:
Hadrijan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=24022>.