TRAŽI DALJE:
STRUKE:

henri

henri (po Josephu Henryju) (henry; znak H), mjerna jedinica induktivnosti, izvedena jedinica Međunarodnoga sustava jedinica, definirana količnikom vebera i ampera (H = Wb/A).

Citiranje:
henri. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 8. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=24999>.