STRUKE:

Heraklovi stupovi

Heraklovi stupovi (grč. Ἡράϰλεıαı στῆλαı, Hērákleiai st61571lai, lat. Columnae Herculis), antički naziv za Gibraltarska vrata. Prema mitu, Heraklo je morao mikenskomu kralju Euristeju, kod kojega je služio ispaštajući svoj grijeh (djecoubojstvo), dovesti Gerionova goveda, pa je zato morao proći kroz pećine koje su vezale Europu s Afrikom. Heraklo ih je raskinuo i spojio Atlantski ocean sa Sredozemnim morem, a onda za uspomenu na to postavio s obiju strana stupove, koji su obilježavali svršetak svijeta poznatoga Grcima.

Citiranje:
Heraklovi stupovi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 11. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25075>.