Herberstein, Ivan Josip

Herberstein [hε'rbəɹštain], Ivan Josip (Johann Joseph), austrijski general (Graz, 28. II. 1633Graz, 30. XII. 1689). Sudjelovao 1664. u bitki protiv Osmanlija kraj Sankt Gottharda; potom bio zapovjednik u Križevačkoj kapetaniji, gdje je 1666. skršio pobunu graničara. God. 1669. prešao u Karlovac kao general Hrvatske granice i taj položaj obnašao do smrti; 1671. imenovan je velikim kapetanom grada Senja. Njegovo imenovanje karlovačkim generalom dalo je odlučujući poticaj za urotu Petra Zrinskoga. Od kraja ožujka 1670. po nalogu Beča nadzirao namjere urotnika i samostalno poduzimao vojne mjere kako bi urotu hrvatskih i ugarskih velikaša ugušio u zametku; imanja Zrinskih u Pokuplju dao bezobzirno opljačkati. Od kraja 1670. nastojao pridobiti dio hrvatskih velikaša za svoju namjeru odvajanja Hrvatske od Ugarske i njezina pretvaranja u nasljednu zemlju Habsburgovaca. Izradio je plan sjedinjenja hrvatskih graničarskih područja radi okruženja Banske Hrvatske; predlagao da se vlast Sabora i bana zamijeni političkim gubernijem (upravom) ovisnim o Bečkome dvoru; njegove su namjere naišle na odaziv tek manjega dijela hrvatskog plemstva i graničarskih časnika. Područje Karlovačkoga generalata proširio je nekim posjedima Zrinskih; 1682. usprotivio se ukidanju Varaždinskoga generalata. U Bečkom ratu (1683–99) rukovodio oslobađanjem Like i Krbave (1689). Tijekom generalske dužnosti dosljedno je provodio politiku slabljenja Hrvatske i osamostaljenja područja Vojne granice.

Citiranje:
Herberstein, Ivan Josip. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 4. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25087>.