TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Hess, Rudolf

Hess [hεs], Rudolf, njemački političar (Aleksandrija, Egipat, 26. IV. 1894Berlin-Spandau, 17. VIII. 1987). Od 1920. član Nacionalsocijalističke stranke. Sudjelovao u tzv. Münchenskom puču 1923. Hitlerov privatni tajnik (1925–32), u travnju 1933. postao njegov zamjenik u vodstvu stranke; iste god. ministar Reicha bez lisnice; od 1938. član Tajnoga savjeta. U namjeri da nagovori britansku vladu na sklapanje mira i na zajednički rat protiv SSSR-a, odletio u svibnju 1941. u Škotsku, gdje je odmah interniran. Kao najbliži Hitlerov suradnik radio je posebno na izgradnji kulta Vođe, bio osobno vezan uz Hitlera i upućen u sve njegove planove, ali se čini da je put u Škotsku izveo bez Hitlerova znanja. Na suđenju njemačkim ratnim zločincima u Nürnbergu 1946. osuđen je, zbog zločina protiv mira, na doživotnu robiju. Kaznu je izdržavao u tamnici Spandau, gdje je od 1966. bio jedini zatvorenik, a 1987. počinio je samoubojstvo.

Citiranje:
Hess, Rudolf. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25270>.