STRUKE:

Heyward, Du Bose

Heyward [hẹi'wəɹd], Du Bose, američki književnik i novinar (Charleston, South Carolina, 31. VIII. 1885Tryon, North Carolina, 16. VI. 1940). Radeći na dokovima upoznao svijet američkih crnaca, koji će postati glavnom temom njegovih novinskih reportaža, pjesama i proznih tekstova. Tragiku i vitalnost toga svijeta opisao je u svojem prvom romanu Porgy (1925), što ga je (1927) dramatizirao zajedno sa svojom ženom Dorothy, a potom s I. Gershwinom napisao libreto za popularnu operu G. Gershwina Porgy i Bess (Porgy and Bess, 1935). Od ostalih djela značajniji je roman Mambina kći (Mamba’s Daughter), što ga je (1929) također dramatizirao zajedno sa svojom ženom.

Citiranje:
Heyward, Du Bose. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25335>.